Skogen ska den nyttjas eller skyddas?

Vad som görs med den svenska skogen påverkar oss alla, från skogsägare och de som bor på landsbygden till storstadsmänniskan som utövar friluftsliv inom Sveriges gränser. Den svenska skogen är en viktig exportvara för Sverige…
Klädbranschens väg leder oss mot ett ohållbart samhälle

Klädbranschen sägs ibland vara den industri med näst mest miljöpåverkan, efter oljebran­­­­­­­­­­schen, med dess vattenrika­ och kemikaliekrävande processer. Företagen använder sig av fula knep för att tillverka kläder utan kvalitet, vars livslängd kan beskrivas som…
Sverige världsledande på elmotorväg

Sverige är ett av de länder i världen som släpper ut mest koldioxid per capita. En av de största anledningarna till utsläppen är transporter på väg. För att minska utsläppen testas nu elmotorvägar. Naturvårdsverket beräknar…


Smog – som ett lock över staden

Som med många andra miljöproblem är det även här trafiken och utsläpp av luftföroreningar som står i centrum. Smog betyder i grunden rökig (smoke) dimma (fog). Den hänvisar till en typ av luftföroreningar som kommer…