Din resa, fjällets död

Vi lever i ett av Sveriges vackraste landskap. Men det är lätt att bli hemmablind även för oss jämtar därför reser vi. Men hur många kan ärligt säga att valet av färdmedel är lika viktigt som valet av destination? Vi lever i förändringens tid. Klimatet ändras och nygamla politiska vindar blåser. Men miljön ska inte behöva ta smällen för gemene mans äventyrslystnad. För att göra valet av färdsätt lika viktigt som äventyret behövs kunskap om hur den enkle mannens val påverkar något så stort som klimatet.

 

Att tänka på hela världen är svårt och en aning överrumplande. Men det är lätt att tänka på den där helgen i Stockholm som kommer.  De allra flesta tänkte nog inte på att flyget ner från Östersund släpper ut 80,33 kg koldioxid och 240 g NOx. Andra väljer att bila istället. utsläppen räknat på två personer från en bensindriven bil blir istället 52,72 kg CO2 och 11 g NOx. Buss och tåg lyfts ofta fram som klimatsmarta alternativ eftersom flera åker samtidigt. Tåg är till och med eldrivet. Men även de här färdmedlen har utsläpp av CO2 och NOx. Bussen ligger på 19,21 kg respektive 140 g, förutsatt att den är dieseldriven. Tåget har inte oväntat minst utsläpp nämligen 0,0011 kg CO2 och blygsamma 0,0048 g NOx.

 

Utsläppen som våra resor orsakar gör det svårt att uppfylla de miljömål som är uppsatta fram till år 2020. Ett av målen som påverkas lite extra av våra utsläpp är målet om bara naturlig försurning. I Jämtlands län beräknas inte målet nås till utsatt tid. Länet har i sig naturligt låga pH-värden eftersom stor del av berggrunden är svårvittrad. I praktiken innebär detta att marken har en dålig buffertkapacitet.  En bidragande faktor till att målet inte beräknas nås har sin grund i bilresandet. Jämtlands län har faktiskt högst bilresande i hela landet och siffran förväntas att öka. År 2015 låg snittet på 790 mil per person. Men det verkliga problemet för jämtarna är att det inte finns något konkurrenskraftigt alternativ till de fossildriva färdmedlen. På landsbygden är bussförbindelsen alldeles för dålig för att ens övervägas som färdmedel för de dagliga resorna. För längre resor möts jämtarna av en tågtrafik som inte klarar av att konkurrera med flygets många avgångar.

 

De fossilbränsledrivna fordonen släpper ut både svaveldioxid och kväveoxider vilka bidrar till en ökad försurning. Dock så är Jämtlands läns utsläpp av dessa föroreningar inte särskilt höga och har minskat under en lång tid. Den låga halten utsläpp beror främst på att det inte finns några tunga industrier som har bränslebehov att täcka. Därför har varje enskild person en otrolig möjlighet att göra en insats för Jämtlands unika och vackra miljö och den möjligheten finns i valet av färdmedel.

Klimatet påverkar fjällfaunan. En del sjöar i fjällvärlden har inget normalt växt och djurliv eftersom berggrunden inte kunnat buffra den sura nederbörden. Bitar av fjällfaunan hotas av den stigande trädgränsen. Trädgränsens snabba steg mot skyn står i direkt relation till den globala uppvärmningen som i sin tur kopplas till utsläpp av fossila bränslen, framförallt utsläppen av koldioxid. En del arter gynnas av det här, såsom rödräven och mygg. Men fjällräven och fjällripan missgynnas eftersom deras habitat blir mindre.  Fjällräven är redan en hotad art och det finns bara mellan 300-400 vuxna fjällrävar utspridda runt om i Skandinavien. Om fjällräven dör ut kommer hela ekosystem att ta smällen. Man kan också ifrågasätta nöjet i att vandra på de vackra jämtländska lederna om det kommer finnas ännu mer mygg än vad det gör i dagsläget.

Jämtland har historiskt sett, och försätter än idag att ha en stor fjällturism. Många åker till fjällen för att njuta av den vackra naturen, cykla mountainbike, vandra eller helt enkelt åka slalom i någon av länets många pister. Men den vackra naturen är hotad och när naturen hotas, hotas också alla aktiviteter som bedrivs i den. I Åre kommun bygger stora delar av näringslivet på ett levande fjäll. Visionen om att Åre kommun ska vara Europas mest attraktiva och hållbara alpina året runt destination har också satts. Men det säger sig själv. Ett förstört växt och djurliv ger inga förutsättningar för en hållbar turism. Turismen i sig medför också stora utmaningar för Åre kommun.

 

För att minska utsläppen från fossilbränsledrivna fordon krävs det att privatpersoner aktivt väljer bort just de här färdmedlen. Men att rädda värden är ett ganska stort ansvar att lägga hos den enskilde individen. Hen behöver hjälp. På kort sikt kommer inte gröna bränslen kunna slå igenom och bli en del av allas vardag. Men flera gröna alternativ finns redan på marknaden, såsom elbilar, biogasdrivna bilar eller vätgasbilar det gäller bara att de här ska bli ännu mer tillgängliga på marknaden så att de kan bli en del av allas vardag istället för en avlägsen fantasi. Utöver att fler gröna drivmedel ska ta större del i marknaden behöver en tillämpad forskning bedrivas för att effektivisera drivmedlen och utveckla nya smarta lösningar för att vi ska styra mot ett hållbart samhälle.

 

Resan till Stockholm, den man längtar efter, kan också göras mer klimatsmart om individen väljer tåg istället för de övriga alternativen. Men tåget är i dagsläget dyrt och har sämre avgångstider i jämförelse med flyget. Lösningen är varken ny eller innovativ, somliga skulle till och med hävda att den är aningen kontroversiell. Återinförandet av en statlig, icke vinstdrivande, järnväg skulle innebära ett grönare Jämtland samtidigt som ett grönare Sverige. En statlig järnväg skulle i praktiken inte innebära någon större skillnad för konsumenterna utan de skulle snarare gynnas eftersom resurser skulle kunna omfördelas över hela Sverige. I den bästa av värdar hade det här inneburit att resan mellan Trång och Kalix hade varit lika billig och smidig som resan mellan Stockholm och Göteborg.

 

Av: Edit Zimmerman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "Din resa, fjällets död"

Leave a comment

Your email address will not be published.