Östersjön hotas av ryssen

Nordstream 2/Östersjön

Sedan Oktober 2012 är projektet Nordstream i drift, detta projekt är en dubbel pipeline som är dragen från den ryska kusten i finska viken, genom Östersjön och vidare till den tyska kusten. Den ryska gasjätten Gazprom säljer naturgas till resterande Europa och transporterar den med hjälp av de submarina stålrören. Nu är ytterligare en dubbel pipeline aktuell. Mängden gas som kan transporteras ska fördubblas och detta projekt kallas helt enkelt för Nordstream 2. Den ska dras jämsides med den första och byggnationen startar år 2018. Finansieringen av det hela står sex olika företag för. Ryska Gazprom betalar för halva kostnaden och äger således även halva pipelinen, sedan delar fem energiföretag på resterande halvan, bland andra Shell och Uniper. Östersjön spelar en stor del i det här projektet då det är i havet dessa två dubbla pipelines kommer att ligga. Just Östersjön är redan väldigt utsatt och till exempel ett stort läckage skulle säkerligen inte gynna havet eller göra dess förutsättningar bättre.

Eftersom Gazprom och de andra inblandade företagen är vinstdrivande företag så ser de möjligheten att tjäna mer pengar. Att bygga Nordstream 2 kostar cirka 74 miljarder svenska kronor. För att de investerande företagen ska vara villiga att betala dessa mängder antas de potentiella vinsterna i projektet vara höga. Det måste också finnas en efterfrågan av naturgas som energiresurs i europeiska länder, annars hade den vart omöjlig att sälja. Kol- och oljekraften behöver fasas ut över tid för att minska koldioxidutsläppen, och naturgas är ett bättre alternativ än de båda. Energi producerad med hjälp av naturgas släpper enligt Nordstreams egna statistik ut 50 procent av koldioxiden som kolkraft gör. Därför kan naturgas ses som en bra övergångs-resurs under transitionen av användandet av ändliga resurser till förnybara.

Koldioxidutsläppen som eldning av naturgas medför är såklart en negativ konsekvens utav projektet, då dubbelt så mycket gas kommer finnas tillgängligt. Koldioxidutsläppen bidrar till förstärkt växthuseffekt och dess följder, som exempelvis varmare temperaturer världen över. Även arbetet med att konstruera gasledningen under vattenytan innebär koldioxidutsläpp. Arbetet i sig är beräknat att ta strax över två år att färdigställa. Att den dras under vattenytan i Östersjön är också det ett problem. Östersjön är redan väldigt utsatt i och med sitt läge. Det är ett relativt litet hav som är inklämt mellan stora landmassor, dessutom är öppningen ut mot resterande världshav väldigt liten, så vattnet byts knappt ut. Detta har gjort att havet utsatts för övergödning. Övergödning innebär att stora algblomningar bildas och dessa består av cyanobakterier, även kallade blå-gröna alger. När dessa dör flyter de sedan i land i stora massor och luktar väldigt illa. De förstör speciellt för turismen i områden som är utsatta. Östersjön har dessutom blivit väldigt syrefattig genom övergödningen, den sammanlagda ytan av syrefri havsbotten blir större och större och det gör i sin tur att djur inte kan leva på de platserna eftersom de behöver syret. Det finns inga rapporterade gasläckor från den nuvarande gasledningen men i förebyggande syfte inför den kommande behövs flera minor röjas undan. Det finns cirka 150 000 minor i Östersjön, runt hälften av dem är fortfarande aktiva. Explosiva medel runt om en gigantisk gasledning känns riskabelt även om ingen olycka inträffat än.

Alla länder som gasledningen passerar genom behöver ge sitt tillåtande. Sverige och Danmark har visat missnöje mot hela projektet, den danska regeringen ska vara villiga att ändra om i lagstiftningen för att kunna stoppa det. EU-kommissionen är dessutom negativt inställda, de anser att det inte finns ett behov av ett så stort projekt som Nordstream 2, cirka 200 tusen stålrör belagda med betong ska svetsas ihop på havsbottnen. Östersjön borde värnas om då de två miljömålen Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård ligger i riskzonen. Istället för de väldiga mängder pengar som läggs på Nordstream 2 borde de investeras i förnybar energi istället för att så snabbt som möjligt utveckla sol- och vindkraften. Det är dock inget just Gazprom lär göra då deras produkt är naturgas.


 

Källförteckning:

http://www.nyteknik.se/energi/sa-ska-nordstream-undvika-minorna-6842435

http://www.nyteknik.se/energi/klart-med-finansiering-av-ryska-gasledningen-6843260

https://www.nord-stream2.com/project/facts/#fact-generating-electricity-from-gas-instead-of-coal-produces-50-percent-less-co2

 

 

Be the first to comment on "Östersjön hotas av ryssen"

Leave a comment

Your email address will not be published.