Sverige världsledande på elmotorväg

Sverige är ett av de länder i världen som släpper ut mest koldioxid per capita. En av de största anledningarna till utsläppen är transporter på väg. För att minska utsläppen testas nu elmotorvägar.

Naturvårdsverket beräknar att så mycket som 7,2 procent av Sveriges totala utsläpp enbart beror på transport inom landet. Det är en beräkning utan lätta lastbilar och personbilar. Om alla länder på jorden skulle ha lika höga utsläpp per person som svenskarna skulle det  krävas 4,2 jordklot för att täcka förbrukningen av resurser.

 

Gävleborg pilot
Anledningen till att transporter är en så stor del i svenskarnas totala utsläpp är främst konsumtion. Det är både privat konsumtion och konsumtion inom den offentliga sektorn och företag som orsakar utsläppen. Många lastbilar är heller inte miljövänliga utan går på fossila bränslen.

Konsumtionen är dock en trend som är allt för svår att vända, transporter kommer behövas. Elmotorvägar kan då vara en lösning. I Gävleborg var man först ut i landet med att bygga en cirka två kilometer lång vägsträcka längs E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Bakom satsningen står både näringslivet, universitet och staten, projektet beräknas kosta cirka 1,2 miljarder kronor.

Vägen är offentlig och öppnades i juni 2016, försöket pågår fram till 2018. Därefter ska försöket utvärderas för att se om systemet kan fungera för framtida kommersiell användning.

Luftburen strömkälla
Lastbilen är uppkopplad från en strömtagare på biltaket till kontaktledningar längs stolpar vid vägkanten. En lastbil som drivs med den här lösningen beräknas kunna köra mellan 70-100 kilometer i timmen. Lastbilen kan kopplas bort och köras en kortare sträcka på batteri för att därefter köras med dieselmotor.

Regeringen har beslutat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Elmotorvägar är ett sätt att jobba för att nå målet.

Gävleborg har varit pilotprojekt inte bara i Sverige. Nu pågår ett liknande försök med elmotorvägar även i Kalifornien, kring hamnarna runt Los Angeles och Long Beach. På en 30 km lång vägsträcka rullar i dag 35000 lastbilar per dygn. Fram till 2035 väntas antalet öka tre gånger till över 100000 lastbilar per dygn.

Be the first to comment on "Sverige världsledande på elmotorväg"

Leave a comment

Your email address will not be published.