Energiförsörjning

De framtida städerna

Hur ska deras påverkan på klimatet minska? 2008 var året då mer än hälften av jordens befolkning levde i städer eller urbana miljöer och år 2050 uppskattas andelen vuxit till över 70 procent enligt FN. Samtidigt…