förnyelsbart

Skogen ska den nyttjas eller skyddas?

Vad som görs med den svenska skogen påverkar oss alla, från skogsägare och de som bor på landsbygden till storstadsmänniskan som utövar friluftsliv inom Sveriges gränser. Den svenska skogen är en viktig exportvara för Sverige…