luft

Sverige världsledande på elmotorväg

Sverige är ett av de länder i världen som släpper ut mest koldioxid per capita. En av de största anledningarna till utsläppen är transporter på väg. För att minska utsläppen testas nu elmotorvägar. Naturvårdsverket beräknar…


Smog – som ett lock över staden

Som med många andra miljöproblem är det även här trafiken och utsläpp av luftföroreningar som står i centrum. Smog betyder i grunden rökig (smoke) dimma (fog). Den hänvisar till en typ av luftföroreningar som kommer…


5300 Svenskar dör och det är Tysklands fel

Sveriges luftmiljö är just nu som många andra länders inte den bästa. Det finns partiklar i luften som vi andas in och dessa partiklar är skadliga för våran hälsa. Det finns stora rubriker om hur…