5300 Svenskar dör och det är Tysklands fel

Sveriges luftmiljö är just nu som många andra länders inte den bästa. Det finns partiklar i luften som vi andas in och dessa partiklar är skadliga för våran hälsa. Det finns stora rubriker om hur partiklar i från dubbdäck skadar oss och är så dåliga för vägarna som slits. Men dubbdäcken är inte den största boven till skadliga partiklar i luften. Utan det finns minst tre andra orsaker till att svenskar blir skadade av partiklar och att det finns dem som dött av dessa.

 

Det finns många som säger och även många som skriver om hur skadliga partiklarna i luften är för oss. Majoriteten av dessa tar då upp dubbdäcken som den största orsaken till dessa och i många fall nämns inte ens någon annan orsak. I december 2014 publicerades en forskningsrapport utgiven av Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL (med publikationsnummer B2197), i den rapporten så får man fram endast av att läsa sammanfattningen att dubbdäck knappt påverkar vår hälsa alls. Utan att dubbdäckens partiklar har storleken PM10, och den storleken är för stor för att ta sig in i vårt blodomlopp. Partiklar med storleken PM10 kan alltså inte orsaka cancer, men den kan vara irriterande för de som har luftrörsproblem.

 

Om inte dubbdäcken är orsaken till att människor dör av partiklar som de andas in vad är då problemet? Enligt rapporten så är den största boven kolkraftverk och tung industri i Tyskland och andra centraleuropeiska länder. Det anses vara 3000 människor som dör varje år av dessa partiklar som kommer ifrån andra länders industrier. Dessa partiklar har storleken PM2,5 vilket är mycket mindre än PM10, så de partiklar som kommer ifrån de andra länderna tränger lätt in i blodomloppet och kan orsaka cancer som kan orsaka död.

 

Den andra största orsaken som nämns i rapporten är bilavgaser. Bilavgaser från smutsiga dieselbilar är vad de främst syftar på. Dieselbilar är fortfarande vanligt att man kör och därför är utsläppen från dem ganska stora. 1300 människor beräknas dö varje år av partiklar från just dieselbilar. Det är kommer fram i rapporten att det är främst är tunga lastbilar som släpper ut partiklarna. Partiklarna som de släpper ut är framför allt kväveoxider (NOx). Precis som partiklar som släpps ut från kolindustrin så har dessa storleken PM2,5, vilket är cancerframkallande.

 

Den tredje boven till partiklar i luften är vedeldning. Och då är det den vedeldning som sker i värmekraftverk och inte hemma i huset i vedpannor och kaminer. Det är främst fjärrvärmekraftverken som släpper ifrån sig partiklarna när de eldas med ved samt sopor. Det beräknas vara omkring 1000 människor per år som dör av dessa partiklar, alltså ifrån de svenska värmekraftverkens partiklar. Städer som har värmekraftverk blir då alltså utsatta för dessa partiklar mer än städer som inte har värmekraftverk. Nu är vi uppe i 5300 människor som dör varje år av partiklar i luften.

 

Vad kan vi göra för att minska  dessa utsläpp av partiklar som tränger in i vårt blodomlopp och orsakar cancer? Den största boven var kolkraftverken och tung industrin. För att åtgärda problemet bör man långsiktigt sikta på att avskaffa kolkraften. EU:s miljöhandlingsprogram omfattar nya politiska åtgärder för ren luft och detta miljöskyddsprojekt kommer då beröra bland annat kolindustrin. Men då gäller det att  miljöskyddsprogram faktiskt följs  och inte bara lämna det nerskrivet på ett viktigt papper. När det gäller dieselbilar, så finns det ju åtgärden såsom Elbilar och hybridbilar. Så där finns det redan en lösning på problemet, men det som är problematiskt är att alla har ej råd med att byta ut deras diesel även bensindrivna bilar. Men det är mer kortsiktigt med tanke på att jag personligen ser allt fler hybrid samt elbilar varje dag. Det jobbas även på självgående bilar men det är en mer långsiktig lösning. Trots att  dubbdäcken inte är ett så stort problem för våran hälsa så får vi inte glömma att partiklar i luften är aldrig bra, så när det gäller körandet av dubbdäck följ reglerna om när och vart ni får köra med dubbdäck, och ha ej dubbdäcken på i onödan så håller vi luften ren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolin Lysén NA14a

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "5300 Svenskar dör och det är Tysklands fel"

Leave a comment

Your email address will not be published.