Articles by Anna Janson

Östersjön hotas av ryssen

Nordstream 2/Östersjön Sedan Oktober 2012 är projektet Nordstream i drift, detta projekt är en dubbel pipeline som är dragen från den ryska kusten i finska viken, genom Östersjön och vidare till den tyska kusten. Den…


5300 Svenskar dör och det är Tysklands fel

Sveriges luftmiljö är just nu som många andra länders inte den bästa. Det finns partiklar i luften som vi andas in och dessa partiklar är skadliga för våran hälsa. Det finns stora rubriker om hur…De framtida städerna

Hur ska deras påverkan på klimatet minska? 2008 var året då mer än hälften av jordens befolkning levde i städer eller urbana miljöer och år 2050 uppskattas andelen vuxit till över 70 procent enligt FN. Samtidigt…


Turism vs storslagen fjällmiljö i Jämtlands län

Turistnäringen är en av Jämtlands största exporter. Många människor livnär sig på turismen och är beroende av ett stort antal besökare. Med kortare vintrar i hela landet söker sig många till fjällen där vintern varar…