Staden

Smog – som ett lock över staden

Som med många andra miljöproblem är det även här trafiken och utsläpp av luftföroreningar som står i centrum. Smog betyder i grunden rökig (smoke) dimma (fog). Den hänvisar till en typ av luftföroreningar som kommer…

Read More

Ljus dödar – släck lampan

Sköldpaddor dör i tusentals, ekosystem rubbas och skiftarbetare löper antagligen högre risk för cancer. Allt på grund av något så självklart som och naturligt som ljus. Kanske är det dags att vi börjar inse vad…


De framtida städerna

Hur ska deras påverkan på klimatet minska? 2008 var året då mer än hälften av jordens befolkning levde i städer eller urbana miljöer och år 2050 uppskattas andelen vuxit till över 70 procent enligt FN. Samtidigt…