Smog – som ett lock över staden

Som med många andra miljöproblem är det även här trafiken och utsläpp av luftföroreningar som står i centrum. Smog betyder i grunden rökig (smoke) dimma (fog). Den hänvisar till en typ av luftföroreningar som kommer från förbränningsmotorer från fordon och industriella röker. Smog är vanligt i soliga, varma, torra klimat i städer med ett stort antal fordon och höga byggnader. Det är stadstrafiken i kombination med höga byggnader som tillsammans utgör denna miljö- och hälsofara. Något som är välkänt är att bensin- och dieselfordon orsakar ökad mängd utsläpp av t.ex koldioxid, kväveoxider och kolväten. Det är dessa utsläpp tillsammans med olika väderförhållanden i urban miljö (höga byggnader som “stänger av” rörelsen av luften) som bildar smog. Detta sker alltså när rörelsen av luften är dålig (pga höga byggnader). Till exempel vid väderfenomenet inversion. Med inversion menas att det bildas två tydliga lager av luften, där den kalla ligger närmast marken och den varma överst. Smogen lägger sig oftast högst upp då den är varm när den kommer från fordonens varma motorer. Då bildas ett “lock” av dimma (se omslagsbild) som stänger inne alla utsläpp från fordonen. Detta skulle dock inte kunna hända om den urbana miljön (där detta i huvudsak sker) inte bestod av väldigt höga byggnader som utesluter cirkulation av luften. Alltså stannar alla föroreningar kvar och vi människor andas in dem.

 

 

 

De som drabbas av detta är alla de som lever eller vistas kontinuerligt i städerna.

Jennica Kjällstrand, forskare på avdelningen för kemisk miljövetenskap vid Chalmers om vad som kommer ut ur avgasröret på våra bilar:

 

– Det är många olika ämnen. Koldioxid, kväveoxider och kolväten, för att nämna några. Koldioxid är en viktig växthusgas. De andra kan orsaka allt från rena hälsoproblem till försurning och övergödning, förklarar hon. (försurning och övergödning är två andra miljöproblem)

 

– En viktig grupp av ämnen är kolväten, och här är kallstarter ett stort problem. Ett farligt kolväte är bensen, som är cancerframkallande. Bensin innehåller normalt bensen som kan slinka med avgaserna. Men bensen bildas även vid förbränning.

 

– Eten och propen är ytterligare några kolväten som finns i avgaserna. De bidrar bland annat till bildandet av marknära ozon, som är skadligt för människor, djur och växter.

 

Så konsekvenser av att andas in dessa föroreningar kan vara allt ifrån livsfarliga sjukdomar såsom cancer till lunginflammation. Oavsett vilket så är inget av de något bra. Det kommer inte ut något bra av detta miljöproblem. Och om detta fortsätter och vi fortsätter bygga fler och högre byggnader i Östersund så kommer denna hälsofara inom en snar framtid komma hit och då kommer vi ångra att vi tänkte “ääh det kommer aldrig hit till våran lilla stad”.

 

Det jag ser som en aktuell åtgärd är att utöka användandet av elbilar i städerna och minska stadskörningen med vanliga förbränningsmotorer. Som politiker finns det saker att göra, såsom att höja trängselskatten och införa vissa tider då man inte får köra i stadskärnan. Men jag personligen skulle se elbilar som en väldigt bra lösning, för dem fungerar bäst i städerna där de endast kommer köra korta sträckor. Och uteslutna utsläpp från kallstarter elle då de kör. Vi i Östersund har inte detta problem just idag men om vi inte ser och uppmärksammar de skräckexempel från till exempel Kina så kommer vi inom en snar framtid ha samma problem.

 

Så det jag ser som vettiga lösningar på detta är: Elbilar, högre trängselskatt, minskad körning inom stadskärnan där man istället kan ta cykeln eller bussen och på kort sikt att man planerar sin körning så man minimerar sträckan man kör inne i staden.

Be the first to comment on "Smog – som ett lock över staden"

Leave a comment

Your email address will not be published.