Styr vi mot ett hållbart samhälle? Solceller åt folket!

 

Hur kan det komma sig att Indien är bättre på solceller än Sverige trots den låga budgeten de har? Sverige halkar efter och det är inte på grund av folks tro att bristen på sol gör det onödigt med solceller. Utan på grund av politikers satsningar. Eller rättare sagt, politikers uteblivna satsningar. Regeringen vill styra mot ett hållbart samhälle, men jobbar inte mot det.

Nästan alla länder världen över jobbar mot ett mer eller mindre hållbart samhälle, där energianvändningen väger in som en stor del. Tar vi Indien som exempel, deras resurser på pengar är inte särskilt stor, men de försöker ändå utbilda installatörer för just solceller. De utbildar inte vilka som helst, utan det är fattiga kvinnor från landsbygden som får möjlighet att lära sig om solel och solceller. Det är ett universitet som valt att satsa på detta, Social Work and Research Center, även kallat barfotauniversitetet. De har valt att undervisa just kvinnor då de stannar i sin by och lär ut det de själva kan, till skillnad från männen som universitet anser söker sig in till storstäderna efter utbildning för bättre jobbmöjligheter och lön. Indien jobbar alltså aktivt mot ett förnybart samhälle och mot jämställdheten, samtidigt. Sverige då? Vad gör vi? Jo Sveriges regering väljer att motarbeta genom att införa skatt på den solproducerade elektriciteten. Även om vi kommit långt med upptäckandet av nya energikällor så har Sverige näst in till stannat upp när det kommer till att byta dessa. Även företagens försök och satsningar bromsas snabbt upp av regeringen och deras skatter. Från och med den första juli 2016 blev företag skyldiga att betala energiskatt om de har solcellsanläggningar med en effekt som sammanlagt överstiger värdet 255kW. Detta då det sedan länge finns en lag om skatt på energi (LSE) som säger att vi ska betala skatt på all elektrisk kraft som konsumeras. Som vanligt lever Sverige kvar i det gamla,  men är vi verkligen så konservativa att vi inte bryr oss om att världen går under?

Men hur har egentligen Indien lyckats så bra då? Indien tog 2010 fram en handlingsplan mot klimatförändringar där ett av målen är att distribuera solenergi i stor skala och sätta landet på kartan för tillverkning, forskning och utveckling av solenergi. Världsbankens energiexperter har hjälpt Indien i planeringen såväl som i undersökningar för att ta reda på vad nästa steg blir. Detta då de anser solenergi vara en av de allra viktigaste satsningarna för att nå miljömålen. Tre år efter att handlingsplanen tagits fram, år 2013, hade Indien redan ökat sin solkraftpotential radikalt. Landets satsningar har gjort så att de nu har en av världens lägsta kostnadsdestinationer för nätkopplad solenergi. Tillväxten i energisektorn är nyckeln till Indiens och även Sveriges framgång. Så kan vi jobba på liknade sätt? Eller måste vi hitta en helt ny väg?

Sverige har nämligen stora möjligheter att bli ett av de länder som producerar mest solel per capita, detta till skillnad från Indien som på grund av den stora befolkningen på drygt 1,3 miljoner knappt kan slå sig in på listan. Men våra ambitioner ligger alldeles för lågt och den nuvarande installerade solel-kapaciteten på cirka 40 GW är inget att skryta med. Solenergin står för endast 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion, trots ökningarna de senaste åren. Det kan jämföras med Tyskland och Italien där den står för 8 procent. Vi, Sverige och vår regering måste ta solcellerna på allvar. För trots få ”soltimmar” på ett år sipprar solenergin alltid ner mot jordens yta och med det våra solpaneler. Solpaneler som borde kunna producera så mycket el det bara går utan att vi ska behöva betala skatt på något av det. För inte vill vi gå från ett utvecklingsland till ett land på efterkälken, något som vi är på väg att göra om inte en förändring sker. Låt solceller och solel bli något lättåtkomligt för både företag och privatpersoner. Låt Sverige bli ett land som faktiskt jobbar mot ett hållbart samhälle, ett land som vill utvecklas till det bättre och inte ser något slut.

Lise Rumert

 

 

 

 

Be the first to comment on "Styr vi mot ett hållbart samhälle? Solceller åt folket!"

Leave a comment

Your email address will not be published.