Styr vi mot ett hållbart samhälle? Sverige ger för lite stöd till förnybar energi.

Sverige har som mål att inom en generation kunna försörja hela landet med 100 procent förnybar energi. Det här är målet sattes relativt nyligen, men det finns aktörer som göra att detta inte kommer vara möjligt. Däribland politikerna i Sverige. Många politiker är inte införstådda om att det krävs större satsningar på sol- och vindkraft för att det här målet ska vara möjligt, eller så är de införstådda men eftersom dem mestadels är ute efter väljare till sitt parti är detta inget som kommer upp. Vilket leder till nästa part. Vi – folket är de som påverkar politikerna och de frågor som dem prioriterar.

Sveriges riksdag och regering har länge tagit upp miljöfrågan och vad som kan göras mot alla olika miljöhot som finns. Riksdagen har röstat fram lösningar till många miljöproblem, vidtagit olika åtgärder för miljöns bästa och så har regeringen satt upp mål. Ett av de mål som regeringen på sikt satt upp (inom ungefär en generation) är att Sverige ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. De säger även att för att nå detta mål ska vindkraft spela en viktig roll för att dessa ambitioner ska uppnås och att de tillsatt en utredning som ska se över hur stödet för havsbaserad vindkraft kan stärkas. År 2015 kom regeringen med besked att dem tyckte det var för “tidigt” att satsa storskaligt på havsbaserad energi, därav fanns inga satsningar på detta med i regeringens budget. Men för att ha de första stora vindparkerna klara till 2026 måste det finansieras nu. Företag som Vattenfall och E-on har sagt att de vill satsa på storskalig havsbaserad vindkraft, vattenfall har till och med ett område vid namn Kreigers flak ute på Östersjön med väldigt goda förutsättningar där vindkraftverk är redo att börja byggas, men än är det inte lönsamt, då det inte finns något stöd från regeringen. En annan del av problemet är då det allmänna intresset. Eftersom politikerna är ute efter röster ändrar de sig efter vad folket tycker och tänker. Alltså är det inte tillräckligt många svenskar som ser det här som ett problem – vilket gör att det i sin tur blir ett problem. Solenergi har det gjorts små satsningar på, men i väldigt liten skala. En satsning på 160 miljoner sek gjordes på solenergi under 2016 skriver regeringen på sin hemsida och att installera solceller som svensk gör att man kan få ett statligt stöd, men någon större satsning har inte gjorts.

Det här problemet medför då konsekvenser. Först och främst har vi fortsatt påverkan på miljön med ohållbar energiproduktion, vi kommer att fortsätta använda oss utav kärnkraftverk med avfall vi inte kan ta hand om och den stora risken som kärnkraften innebär finns kvar. Andra konsekvenser kan även bli att Sverige faller efter och går miste om en stor marknad. Sol- och vindkraft är framtidens sätt att skapa energi – marknaden kommer bli enorm då alla andra sätt att försörja energi kommer att sluta existera, vilket gör detta till en framtida investering och om den uteblir kan det göra att långsiktigt går Sverige miste om en stor marknad och en stor mängd pengar. Det är även jobb som går förlorade, då den förnybara el-industrin medför en otroligt stor mängd jobb. Med andra ord kan Sveriges ekonomi långsiktigt ta skada. Att inte satsa gör även att vi inte uppnår våra mål till att försörja hela landet på 100 procent förnybar energi lika snabbt som önskat.

Sveriges befolkning måste inse problemet och förstå att det här behöver göras för att skapa en hållbar framtid. Endast då kommer politikerna ändra sig och även dem göra det som behövs. Det Sverige och dess regering behöver göra är att lägga mer pengar ur sin budget på den här frågan. För att få politiker och regeringen att göra detta behöver den svenska befolkningen informeras med alla fördelar en satsning på förnybar energi medför, samt påminna om hur ohållbart vår nuvarande energiproduktion är. Bästa sättet att nå ut till alla är via medier och se till att det skrivs och kommer ut via stora tidningar/tv-kanaler. Naturskyddsföreningen, Greenpeace och liknande bör vara de som går ut med meddelandet och ser till att det kommer ut i medier, så att sedan allmänna folket hakar på – vilket som sagt gör att politikerna också gör det.

Calle L-O NA14a

Be the first to comment on "Styr vi mot ett hållbart samhälle? Sverige ger för lite stöd till förnybar energi."

Leave a comment

Your email address will not be published.