fossilt

Skogen ska den nyttjas eller skyddas?

Vad som görs med den svenska skogen påverkar oss alla, från skogsägare och de som bor på landsbygden till storstadsmänniskan som utövar friluftsliv inom Sveriges gränser. Den svenska skogen är en viktig exportvara för Sverige…


Östersjön hotas av ryssen

Nordstream 2/Östersjön Sedan Oktober 2012 är projektet Nordstream i drift, detta projekt är en dubbel pipeline som är dragen från den ryska kusten i finska viken, genom Östersjön och vidare till den tyska kusten. Den…