Skoter

Turism vs storslagen fjällmiljö i Jämtlands län

Turistnäringen är en av Jämtlands största exporter. Många människor livnär sig på turismen och är beroende av ett stort antal besökare. Med kortare vintrar i hela landet söker sig många till fjällen där vintern varar…