smog

Smog – som ett lock över staden

Som med många andra miljöproblem är det även här trafiken och utsläpp av luftföroreningar som står i centrum. Smog betyder i grunden rökig (smoke) dimma (fog). Den hänvisar till en typ av luftföroreningar som kommer…