varutransporter

Sverige världsledande på elmotorväg

Sverige är ett av de länder i världen som släpper ut mest koldioxid per capita. En av de största anledningarna till utsläppen är transporter på väg. För att minska utsläppen testas nu elmotorvägar. Naturvårdsverket beräknar…